Niepytany numerek

Losowane numerka na następny dzień

rozpoczyna się o godz. 21

Odwiedziny

772258
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
Ostatni miesiąc
Wszystkie odwiedziny
64
164
228
645877
4078
5649
772258
Your IP: 54.36.149.85
Server Time: 2019-01-22 05:40:54

Goście

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

wolontariusz.org

Regulamin Szkolnego Nobla

REGULAMIN KONKURSU SZKOLNY NOBEL

Rozdział 1

§1

Szkolny Nobel, zwany Konkursem, ma na celu wyłonienie, uhonorowanie i promowanie najwybitniejszych uczniów Gimnazjum im. Polskich Laureatów Nagrody Nobla

w Obornikach Śląskich.

§2

W konkursie mogą brać udział uczniowie , którzy mają szczególne osiągnięcia

w dziedzinach objętych konkursem.

§3

Konkurs odbywa się w oparciu o udokumentowany dorobek ucznia.

§4

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać wszystkie podmioty związane ze szkołą.

§5

Organizatorem Konkursu jest Kapituła Szkolnego Nobla, współorganizatorem są Zespoły Przedmiotowe Rady Pedagogicznej. Skład Kapituły i współorganizatorów ustala Dyrektor Szkoły.

§6

Organizatorzy przygotowują harmonogram Konkursu, zbierają zgłoszenia nominowanych, czuwają nad przebiegiem Konkursu.

§7

Współorganizatorzy pomagają organizatorom w przygotowaniu Święta Szkoły i innych pracach związanych z przebiegiem Konkursu.

 

Rozdział 2

Nominacje, dziedziny i Komisje Merytoryczne

§8

Nominacje do Szkolnego Nobla zgłaszają wszystkie podmioty związane ze szkołą do końca kwietnia wraz z uzasadnieniem do Organizatora, czyli Kapituły Szkolnenego Nobla.

§9

Nominowani do Szkolnego Nobla są najwybitniejszymi uczniami w następujących dziedzinach:

- naukowej

- literackiej

- języków obcych

- artystycznej

- sportowej

- społecznej (lub pokojowej).

§10

Wnioski nominowanych rozpatruje właściwa Komisja Merytoryczna, którą powołuje Dyrektor

§11

Powołuje się następujące Komisje Meryoryczne:

- Komisja Merytoryczna Szkolnego Nobla w dziedzinie Matematyki i fizyki,

- Komisja Merytoryczna Szkolnego Nobla w dziedzinie Chemii i Biologi,

- Komisja Merytoryczna Szkolnego Nobla w dziedzinie Literackiej i Artystycznej,

- Komisja Merytoryczna Szkolnego Nobla w dziedzinie Sportu,

- Komisja Merytoryczna Szkolnego Nobla w dziedzinie Języków Obcych,

- Komisja Merytoryczna Szkolnego Nobla w dziedzinie Społecznej.

§12

Tytuł Laureata Szkolnego Nobla nadaje Kapituła Szkolnego Nobla na podstawie nominacjii przedstawionych przez Komisje Merytoryczne.

§13

W każdej dziedzinie można wyłonić co najwyżej trzech laureatów.

§14

Kapituła Szkolnego Nobla może nie przyznać tytułu laureata w każdej dziedzinie.

§15

Decyzje Kapituły Szkolnego Nobla są ostateczne.

§16

Laureat otrzymuje nagrodę i dyplom. jest uwieczniony w Złotej Księdze Laureatów Szkolnego Nobla oraz na ścianie sąsiadującej z Polskimi Laureatami Nagrody Nobla.

§17

Konkurs ma charakter środowiskowy, a do jego realizacji włączeni są uczniowie, nauczyciele i rodzice.

§18

Prezentacja dorobku laureatów odbywa się do końca maja każdego roku.

 

Rozdział 3

Zasady zgłaszania kandydatów tzw Nominacji do Szkolnego Nobla

§19

Kandydatów do Konkursu mogą zgłaszać wszystkie podmioty związane ze szkołą lub pozaszkolną działalnością oświatowo-wychowawczą, czyli:

- dyrektor, nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów, rada rodziców, samorząd

uczniowski, zespoły przedmiotowe lub wychowawcze,

- inne instytucje pozaszkolne np.: Dom Kultury, UKS, klub sportowy.

§20

Konkurs odbywa się w oparciu o udokumentowany dorobek ucznia w zakresie:

- osiągnięć działalności naukowej, literackiej, artystycznej, sportowej,

- działalności społecznej lub pokojowej,

- osiagnięć w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,

- działalności społecznej na rzecz szkoły lub środowiska,

- innych osiągnięć, uznanych przez wnioskodawcę za istotne.

§21

Uczeń może być zgłaszany w kilku dziedzinach Konkursu.

§22

Komisja Merytoryczna i Kapituła może wystąpić o złożenie dodatkowytch wyjaśnień.

§23

Warunkiem otrzymania nagrody jest pomyślne zaliczenie testu sprawdzającego podstawową wiedzę o Nagrodzie Nobla i Polskich Noblistach. Test, przygotowany przez Kapitułę we współpracy z Komisjami Merytorycznymi, piszą wszyscy uczniowie szkoły.